BLENDED LEARNING

De kracht van herhaling!

Blended learning is een leermethode waarbij de kennis en vaardigheden worden overgebracht door het gebruik van verschillende werkvormen. Vaak is dit een combinatie van direct contactonderwijs, coaching, debat en bijvoorbeeld E-learning.

KTBA geeft u de mogelijkheid om samen een opleidingsplan te schrijven voor meerdere jaren waarbij verschillende werkvormen en lesmethoden worden gebruikt om uw medewerkers snel de juiste kennis bij te brengen.

contactonderwijs

E-learning

Coaching

Hoe werkt blended learning bij
KTBA FoodCampus?

We beginnen met een dag op locatie, tijdens deze dag werken we samen het opleidingsplan uit. De trainer legt samen met u de invulling vast en bereidt de eerste trainingssessie voor.
Tijdens de volgende dagen wordt de training met een aantal specifieke onderwerpen gegeven. Daarnaast heeft de trainer de tijd om, samen met u, een aantal one point lessons uit te werken. Met dit materiaal kunt u zelf uw organisatie in. Bijvoorbeeld door tijdens een werkoverleg nog een aantal onderwerpen te trainen.

Voorbeelden van de gebruikte
methoden zijn:

  • Een korte interactieve training in groepsverband, maximaal 15 deelnemers per trainer
  • E-learning
  • Gebruik van one point lessons in bijvoorbeeld werkoverleg
  • Medewerkers een bepaald onderwerp laten uitwerken en presenteren
  • CCP Trainingen op de werkvloer?
  • Stellingen en discussies over specifieke onderwerpen in korte bijeenkomsten
  • Inzetten van spelvormen een onderwerp te toetsen en bij te schaven
  • En nog veel meer mogelijkheden …

Deze methode is geheel op maat te maken voor uw bedrijf en de onderwerpen die u belangrijk vindt komen zeker aan de orde.