X

Communicatie

Veel van onze tijd besteden we aan communiceren. Communiceren doen we door te praten en te luisteren, maar ook steeds meer door te lezen en te schrijven. Communiceren doen we verbaal, maar de verborgen boodschappen worden non-verbaal overgebracht. Helaas is miscommunicatie een dagelijkse ervaring. Hoe vaak zeggen we niet het ene maar wordt de boodschap heel anders geïnterpreteerd door de ander. Het gebeurt u waarschijnlijk ook wel eens dat een boodschap in een snel getikte e-mail een hele andere reactie oproept dan u had verwacht.

In deze training komen zowel de mondelinge als schriftelijke communicatievaardigheden aan bod. Uw eigen ervaringen staan in deze training centraal. Samen gebruiken we een aantal oefeningen en rollenspellen om uw verbeterpunten te benoemen, te oefenen en te trainen.

Doel

Goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn essentieel om prettig en succesvol in een organisatie te kunnen werken. In de training worden verschillende communicatievormen en gesprekstechnieken geoefend die het communiceren gemakkelijker maken. U leert in deze training effectiever te communiceren, in een gesprek als ook schriftelijk.

Inhoud

Onder begeleiding van een ervaren trainer worden de volgende onderwerpen besproken en geoefend:

  • Effectief Communiceren
  • Gespreksvoering
  • Luistervaardigheden
  • Feedback geven en ontvangen
  • Schriftelijke communicatietechnieken

Ochtendprogramma

  • Bespreken eigen ervaringen van de deelnemers.
  • Deze ervaringen koppelen aan de theorie van effectief communiceren
  • Praktische oefeningen en rollenspelen om de effectieve communicatie en gesprekstechnieken te oefenen.

Middagprogramma

  • Schriftelijke communicatie: de do’s and dont’s
  • Vervolg rollenspellen, oefenen op luistervaardigheden en het geven en ontvangen van feedback

Inschrijven