X

LEVERANCIERSAUDIT

Het beoordelen van uw leveranciers wordt steeds belangrijker. Van u als inkopende partij wordt verwacht dat u uw afspraken met uw leverancier controleert en aantoonbaar maakt.
Herkomst van grondstoffen, grondstofgevaren, een juiste bereidingswijze van de door u ingekochte grondstof, toetsing van traceerbaarheid en voorkomen van voedselfraude worden steeds moeilijker om op afstand te borgen. Een van de oplossingen hiervoor is het auditen van uw leverancier. U kunt dan ter plaatse beoordelen hoe het echt in elkaar steekt.

Doel

Met deze training geeft u uw inkopers, leveranciersauditoren en kwaliteitsmedewerkers een goede basis mee om het begin van uw productieproces (de grondstoffen) goed te kunnen borgen.

Inhoud

  • Borging bij inkoop & specificatiebeheer
  • Uw systeem van leveranciersacceptatie en beoordeling
  • Oorsprong van de verschillende certificeerbare normen en hun verschillen
  • Het auditproces
  • HACCP theorie & basisvoorwaarden
  • Eisen vanuit uw eigen certificeerbare norm o.g.v. leveranciersacceptatie en beoordeling.

Programma

Tijdens deze training zorgen we ervoor dat de kennis van leveranciersbeoordeling en de eisen vanuit de norm, waar u voor bent gecertificeerd, voldoende aan bod komen. We trainen audittechnieken en bespreken het gehele auditproces met u. Omdat de kans groot is dat u een gevarenanalyse moet toetsen en natuurlijk de basisvoorwaarden bij uw leverancier dient te beoordelen tijdens een rondgang, zijn ook deze onderwerpen onderdeel van de training.

Vragenronde

De trainer behandelt enkele door de cursist aangedragen praktijkvraagstukken. (minimaal 1 week voor de training gewenste onderwerpen mailen naar FoodCampus@ktba.com)

Neem contact op voor meer informatie