X

QA Online – QA Base

QA Online software is de online en realtime software voor kwaliteitsmanagers. De uitgebreide online applicatie bevat modules die het werk van de professionele kwaliteitsmanager gemakkelijker en efficiënter maken.

De module QA Base is de basis van uw kwaliteitssysteem. Dit automatiseringsprogramma bevat verschillende onderdelen;

 • Gevarenidentificatie en Risicoanalyse van de grondstoffen en borging daarvan
 • Documentenbeheer
 • Planning
 • Verbeteracties

Tijdens deze trainingen wordt er op alle aspecten ingegaan. Er wordt gewerkt volgens het Plan-Do-Check-Act principe. Deze methode wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt uit de QA-online applicatie.

Doel

Het doel is om vertrouwd te raken met de QA Online applicatie. Zowel de werking van de tool, als het beheren van de ingevoerde gegevens staat centraal.

Inhoud

 • Algemene instellingen
 • Invoeren en beheren van documenten
 • Invoeren en beheren van de planning
 • Invoeren en beheren van verbeteracties
 • Invoeren van grondstoffen en maken van de risicoanalyse
 • Vaststellen en implementeren beheersmaatregelen
 • Beheren van gevaren

Programma

Tijdens deze training staat het gebruik van QA-online centraal. U zult zelf gaan oefenen met het invoeren van gegevens. Naast de werking van het systeem besteden we ook aandacht aan de toepasbaarheid in de praktijk. Dit wordt gegeven door trainers die ruime ervaring hebben met QA Online.

Vragenronde

De trainer behandelt enkele door de cursist aangedragen praktijkvraagstukken. (minimaal 1 week voor de training gewenste onderwerpen mailen naar FoodCampus@ktba.com)

Neem contact op voor meer informatie