X

Validatie en verificatie

Voorkom onnodige faal- en herstelkosten

Al jaren zien we de hoeveelheid recalls van voedingsmiddelen stijgen. Gedegen validatie en verificatie studies kunnen recalls voorkomen. Deze studies zijn van essentieel belang om risico’s in kaart te brengen en faal- en herstelkosten te beperken.

In de dagelijkse gang van zaken wordt validatie niet of onvoldoende uitgevoerd. Met als gevolg het niet functioneren van systemen wat kan leiden tot gevaarlijke situaties, imago schade, financieel verlies, etc.
Het staat vast dat herstelkosten hoger zijn dan wanneer een fout vroegtijdig wordt ontdekt. Het is dan ook zinvol zo vroeg mogelijk fouten te voorkomen en te corrigeren middels een gedegen validatie. Niet alleen vooraf (valideren), maar ook tussentijds (verifiëren) is het van belang om problemen te voorkomen. Op deze manier verdien je kwaliteits- en preventiekosten al snel terug.

Tijdens de training validatie en verificatie wordt in kaart gebracht wanneer en op welke wijze een validatiestudie uitgevoerd dient te worden. Daarnaast wordt behandeld op welke wijze verificatie kan bijdragen om potentiele problemen te voorkomen.

DOEL

Het doel van deze training is de termen validatie en verificatie te definiëren en te begrijpen, en in staat zijn om een diepgaande validatie en verificatie uit te kunnen voeren om faal- en herstelkosten te voorkomen.

PROGRAMMA

• Belang van validatie en verificatie,
• Verschil tussen valideren en verifiëren,
• Wat moet er gevalideerd of geverifieerd worden,
• Welke eisen worden er gesteld aan validatie en verificatie,
• Wat zeggen de standaarden over validatie en verificatie.

Tijdens de training licht onze ervaren trainer bovenstaande onderwerpen toe, waarna alle cursisten aan de slag gaan met een praktische invulling via interactieve opdrachten. Als er praktijkvoorbeelden zijn die u tijdens de training wil behandelen, dan is dit natuurlijk mogelijk.

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus en het op naam gestelde FoodCampus-Certificaat ‘Validatie en verificatie’.

Inschrijven